MedycznyInformator.plCHOROBY -->

Białaczka


Data dodania: 2007 Grudzień 13
Autor(źródło): wikipedia.org

Białaczka (łac. leukaemia) - nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.

Zmienione leukocyty powstają z komórek macierzystych w wyniku tzw. transformacji białaczkowej. Dochodzi do trwałych zmian cytokinetycznych, metabolicznych i antygenowych. Ich przyczyną może być kilka współdziałających ze sobą czynników, np. retrowirusy, predyspozycje osobnicze (geny), czynniki zewnętrzne np. promieniowanie jonizujące, środki chemiczne, zanieczyszczenie środowiska, zakażenia. Czynniki te ułatwiają transformację białaczkową lub osłabiają układ immunologiczny. Podział białaczek 
 
Rozmaz szpiku kostnego u pacjenta z ALL
Rozmaz krwi obwodowej u pacjenta z ALL
Rozmaz krwi obwodowej u pacjenta z CLLostra białaczka szpikowa (AML)
przewlekła białaczka szpikowa (CML)
ostra białaczka limfatyczna (ALL)
przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
ostra białaczka limfoblastyczna

 Leczenie
Leczenie białaczki zależy w dużym stopniu od jej rodzaju, zaawansowania oraz stanu ogólnego osoby chorej. Ogólnie można je podzielić na leczenie radykalne, dążące do wyleczenia czyli wyeliminowania patologicznej populacji komórek z organizmu oraz leczenie paliatywne, mające opanować postęp choroby.

indukcja remisji - zredukowanie liczby komórek białaczkowych do liczby, z którą układ immunologiczny sobie poradzi, kontroluje ją.
polichemioterapia
prowadzenie 5-7 kuracji powtarzanych z przerwami
podawanie leków dostosowanych do biorytmu komórek białaczkowych.
leczenie intensyfikacyjne - stosowanie kilku cykli polichemioterapii przy użyciu zwiększonych dawek leków w maksymalnie krótkim czasie.
podtrzymywanie remisji - ma na celu zapobieganie zwiększaniu liczby komórek białaczkowych utrzymywania ich w stanie podporządkowania układowi immunologicznemu:
redukcja
immunoterapia
leczenie wspomagające:
zapobieganie i leczenie zakażeń
leczenie skazy krwotocznej
leczenie niedokrwistości
właściwe odżywianie
Ważną metodą leczenia przyczynowego białaczek jest przeszczepienie szpiku kostnego.

 

agencja rekrutacyjna
Ubieranki