MedycznyInformator.pl
Nerwica


Data dodania: 2007 Grudzień 17
Autor(źródło): wikipedia.org

Zaburzenia nerwicowe zwane potocznie nerwicami (albo: neurozami) to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo rozmaitej symptomatyce, definiowana jako zespoły dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania występujących w tym samym czasie i powiązanych ze sobą wzajemnie.

Charakterystyczne jest to, że chory często zdaje sobie sprawę z absurdalności swoich objawów (natręctw, fobii) czy braku podstaw swoich objawów somatycznych, jednakże zmuszony jest do ich powtarzania. Między innymi ta cecha - krytycyzm wobec swoich objawów - różni nerwicę od psychozy.
Spis treści


    * 1 Mechanizm
    * 2 Objawy
    * 3 Przyczyny
    * 4 Skutki
    * 5 Schemat zaburzeń nerwicowych wg DSM IV
    * 6 Podział zaburzeń nerwicowych wg ICD-10
    * 7 Podział nerwic wg Antoniego Kępińskiego
    * 8 Zobacz też


Mechanizm
Mechanizm powstawania nerwicy

Błędne koło objawów nerwicowych polega na dodatnim sprzężeniu zwrotnym pomiędzy objawami. Np. lęk wyzwala dodatkowe objawy wegetatywne, które z kolei nasilają lęk, który dodatkowo wzmaga objawy wegetatywne.

    * Lęk - punkt krystalizacyjny dla innych objawów
    * Zaburzenia wegetatywne - dolegliwości bólowe, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, zaburzenia seksualne
    * Egocentryzm - nadmierna koncentracja uwagi na sobie i poczucie szczególnego charakteru własnych dolegliwości nerwicowych; nieuzasadnione oczekiwania wobec otoczenia (przewaga brania nad dawaniem)

na podstawie: Rosenhan D.L, Seligman M.E.P, (1994), Psychopatologia

Objawy

Nerwice mogą obejmować takie objawy jak:

    * objawy somatyczne:
          o porażenia narządów ruchu lub pewnych ich części,
          o brak czucia (anestezja, analgezja) pewnych obszarów skóry, zaburzenia wzroku, słuchu lub nadmierna wrażliwość na bodźce,
          o napięciowy ból głowy, ból żołądka, serca, kręgosłupa, zawroty głowy, drżenie kończyn, kołatanie serca
          o zespoły objawów charakterystyczne dla niektórych chorób czy stanów fizjologicznych (np. urojona ciążą, zaburzenia równowagi, napady drgawkowe przypominające padaczkę, itd.)
          o zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych,
          o zaburzenia seksualne (np. zaburzenia erekcji, anhedonia, anorgazmia, wytrysk przedwczesny)
    * zaburzenia funkcji poznawczych:
          o myślenie natrętne,
          o natręctwa ruchowe,
          o trudności w koncentracji uwagi
          o subiektywnie odczuwalne zmiany w percepcji rzeczywistości (np. derealizacja),
    * zaburzenia emocji:
          o fobie - lęk przed pewnymi przedmiotami (np. ostrymi narzędziami), zwierzętami (np. pająkami, myszami), sytuacjami (lęk przed otwartą przestrzenią - agorafobia, zamkniętą przestrzenią klaustrofobia, lek przed autobusami, tłumem, ekspozycją społeczną, wyjazdami)
          o lęk wolnopłynący, nieokreślony niepokój
          o nagłe napady lęku,
          o brak motywacji, apatia,
          o stan podwyższonego napięcia, poirytowanie
          o labilność emocjonalna
          o przygnębienie,
          o zaburzenia snu

Powyższe objawy nie mają podłoża organicznego.

Przyczyny
Tło i przyczyny powstawania nerwic

Źródłem zaburzeń nerwicowych są nierozwiązane nieuświadomione konflikty wewnętrzne, najczęściej pomiędzy dążeniami jednostki a jej możliwościami, potrzebami a obowiązkami, pragnieniami a normami społecznymi. Pojawiają się wtedy, kiedy wrażliwa i nieodporna na stresy osobowość poddawana jest presji sytuacji (często świadomie akceptowanej), a wymagającej od niej funkcjonowania sprzecznego z nieuświadomionymi tendencjami. Przyczyną nerwic może być także deficyt opieki rodzicielskiej w dzieciństwie lub nieodreagowany uraz (trauma).

Skutki

Wtórnymi skutkami nerwicy może być: zaniżone poczucie własnej wartości i dążenie do kompensowania go szczególnymi osiągnięciami, czy nadmiernym zaangażowaniem w pracę. Szczególną uwagę zwrócił na ten aspekt Alfred Adler. Współcześnie za podstawowy skutek nerwicy uważa się zgeneralizowaną utratę radości życia. Szczegółowo może to być np. wypadanie z ról społecznych i rodzinnych, nadużywanie systemu medycznego, zbędnie podejmowana diagnostyka, zbędne uzależniające stosowanie farmakoterapii, spadek aktywności i wydolności zawodowej, izolacja w domu, samobójstwa.
 

         
LĘK
     
odczuwany   domniemany
           
zaburzenia
związane
ze strachem
  zaburzenia
związane
z lękiem
  zaburzenia
obsesyjno
kompulsywne
  zaburzenia
somatoformiczne
       
fobia,
PTSD
  zespół
paniki,
zespół
lęku
uogólnionego
      zaburzenia
dysocjacyjne
          
  konwersja zaburzenia
somatyzacyjne
osobowość
mnoga
   
  amnezja
psychogenna,
fuga
uporczywe
bóle
psychogenne,
hipochondria
 
     
    dysmorfofobia  


Podział zaburzeń nerwicowych wg ICD-10

W klasyfikacji ICD-10 zaburzenia nerwicowe są definiowane jako zaburzenia psychiczne nie mające podłoża organicznego, w których nie dochodzi do zakłócenia oceny realności ani trudności w rozróżnieniu między subiektywnymi doświadczeniami choroby a realnością zewnętrzną. Nawet znacznie zaburzone zachowanie pozostaje w granicach akceptowanych społecznie. Zachowania nieakceptowane społecznie mogą się ujawnić w stanach dysocjacji

Do zaburzeń nerwicowych ICD-10 zalicza:

    * zaburzenia lękowe, w tym w postaci fobii
    * zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (dawniej nerwice natręctw)
    * reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
    * zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
    * zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

Podział nerwic wg Antoniego Kępińskiego

    * Nerwica neurasteniczna – poczucie zmęczenia nieadekwatne do sytuacji, spowolnienie procesów poznawczych
          o hiposteniczna - ogólne osłabienie bez podłoża organicznego
          o hipersteniczna rozdrażnienie, objawy somatyczne: bóle głowy (tzw. kask), derealizacja, lękliwość, hipersomnia
    * Nerwica hipochondryczna – zgeneralizowane poczucie choroby, skupienie uwagi na doznaniach, błedne koło oparte na nieustannej interpretacji i transformacji objawów
    * Nerwica histeryczna – przeniesienie lęku na sferę somatyczną – intensywność, ekspansja objawów, teatralność (zob. osobowość histrioniczna)
    * Nerwica depresyjna – smutek, apatia, zahamowanie psychoruchowe
    * Nerwica anankastyczna – wyobrażenie i rytuały redukujące lęk, zespół natręctw i kompulsyjnych zachowań
    * Nerwica lękowa – fobia


 

nauka języków
Ubieranki