MedycznyInformator.plNARZĄDY -->

Wątroba


Data dodania: 2007 Grudzień 17
Autor(źródło): wikipedia.org

łac. iecur) - wielofunkcyjny gruczoł, część układu pokarmowego położony wewnątrzotrzewnowo. Jej masa u dorosłego mężczyzny wynosi ok. 1500-1700 g, a u kobiety 1300-1500 g. Masa przeżyciowa jest o 500-800 g wyższa, ze względu na zawartą w niej krew.
Spis treści


    * 1 Położenie
    * 2 Budowa makroskopowa
    * 3 Budowa mikroskopowa
    * 4 Unaczynienie
    * 5 Unerwienie
    * 6 Regeneracja wątroby
    * 7 Funkcje
    * 8 Choroby

Położenie

U ludzi znajduje się pod przeponą ([łac. diaphragma). Jej większa część jest w prawym podżebrzu. Zajmuje również górne części nadbrzusza i lewego podżebrza, sięgając aż do linii sutkowej. U osoby dorosłej niepowiększona wątroba jest w całości przykryta prawym łukiem żebrowym, jednak u dzieci może wystawać, a u noworodków zajmuje dużą część jamy brzusznej. Od góry i z przodu graniczy z przeponą, z dołu i z tyłu z jelitami i żołądkiem.

Budowa makroskopowa

W budowie anatomicznej wątroby wyróżnia się dwie powierzchnie:

    * przeponową (facies diaphragmatica), która dzieli się na:
          o część przednią
          o część prawą
          o część górną
          o część tylną (pole nagie, area nuda) - jedyna z części powierzchni przeponowej, o wyraźnych granicach nie pokryta otrzewną
    * trzewną (facies visceralis)

Niżej w hierarchii budowy wątroby stoją płaty:

    * prawy (lobus hepatis dexter) - ograniczony na powierzchni przeponowej przyczepem więzadła sierpowatego (ligamentum falciforme hepatis), a na powierzchni otrzewnej bruzdą żyły głównej i dołem pęcherzyka żółciowego
    * lewy (lobus hepatis sinister) - ograniczony na powierzchni przeponowej przez przyczep więzadła sierpowatego.
    * czworoboczny (lobus quadratus)
    * ogoniasty (lobus caudatus)

Przez wnękę wątroby (inaczej nazywaną wrotami wątroby) przechodzi tętnica wątrobowa właściwa, żyła wrotna oraz przewód żółciowy. Następnie wnikając do wnętrza narządu dzielą się kolejno na: tętnicę wątrobową międzypłacikową, żyłę wątrobową międzypłacikową oraz przewód żółciowy międzypłacikowy. Te trzy struktury odnajdujemy w tkance łącznej międzypłacikowej określając je nazwą triady wątrobowej. Wnikając do płacika dzielą się na tętnicę wątrobową śródpłacikową, żyłę wątrobową śródpłacikową oraz przewód żółciowy śródpłacikowy.

Budowa mikroskopowa

Podstawową jednostką strukturalno-czynnościową wątroby jest hepatocyt. Hepatocyty układają się następnie w beleczki wątrobowe oplecione naczyniami krwionośnymi i przewodami żółciowymi śródpłacikowymi. Beleczki odchodzą promieniście od żyły środkowej, która natomiast znajduje się wewnątrz płacika anatomicznego. Płacik anatomiczny powstaje poprzez wnikanie do wnętrza wątroby tkanki łącznej wiotkiej, z której zbudowana jest torebka wątroby, otaczająca narząd. Kolejną jednostką strukturalno-czynnościową jest płacik czynnościowy. Zawarty jest on między trzema żyłami środkowymi, znajdującymi się wewnątrz płacika anatomicznego. Następnym elementem strukturalno-czynnościowym jest gronko wątrobowe zawarte pomiędzy dwoma płacikami anatomicznymi. Możemy mówić o gronku wątrobowym gdy pomiędzy dwoma płacikami anatomicznymi przebiega żyła międzypłacikowa.

Unaczynienie

Krew do wątroby doprowadzana jest na dwa sposoby:
1. Żyłą wrotną (układ wrotny) - płynie nią odtlenowana krew (tzw. krew czynnościowa) ze śledziony, żołądka i jelit, jest bogata w składniki odżywcze i sole mineralne, które wątroba przechwytuje i przetwarza
2. Tętnicą wątrobową doprowadzającą krew bogatą w tlen (tzw. krew odżywcza)
Warto jednak zauważyć, że pomimo iż żyła wrotna zawiera odtlenowaną krew więcej tlenu jest dostarczone właśnie przez żyłę wrotną a nie tętnicę wątrobową - ze względu na stosunek ilości dostarczanej krwi (3:1).

Odprowadzana jest natomiast trzema żyłami wątrobowymi poprzez żyłę główną dolną do prawego przedsionka serca.

Unerwienie

Nerwy wątroby pochodzą z układu współczulnego i włókien przywspółczulnych nerwu błędnego; do błony surowiczej wątroby dochodzą gałązki czuciowe prawego nerwu przeponowego.

Regeneracja wątroby

Wątroba ma duże zdolności regeneracyjne. Obecnie przeprowadza się zabiegi polegające na usunięciu jednego z płatów wątroby (jako materiału do przeszczepu bądź z przyczyn leczniczych). Usunięty płat ulega regeneracji. Jednak zbyt duże i powtarzające się uszkodzenia (przyczyną mogą być substancje hepatotoksyczne lub wirusy) prowadzą do zaburzeń w regeneracji, w wyniku czego zostaje zniszczona architektura narządu, a co za tym idzie - dochodzi do utraty funkcji (marskość wątroby).

Funkcje

Głównym zadaniem wątroby jest filtracja krwi:

    * neutralizuje toksyny (np. alkohol i inne używki, a także niektóre leki) - głównie barbiturany
    * toksyczny amoniak przekształca w mocznik (cykl ornitynowy)

Poza tym:

    * przekształca puryny w kwas moczowy
    * węglowodany przekształca w łatwo przyswajalną dla organizmu glukozę, a jej nadmiar w glikogen lub w tłuszcze (które magazynuje)
    * aminokwasy metabolizuje w tłuszcze
    * magazynuje żelazo i witaminy: A, D,E, oraz niewielkie ilości B12, oraz C, które uwalnia w razie potrzeby
    * wytwarza żółć (do 1,5 litra na dobę), która emulguje tłuszcze i powtórnie wykorzystuje zużytą sól żółciową
    * produkuje i magazynuje niektóre białka surowicy krwi (np. albuminę)
    * wytwarza i magazynuje enzymy (np. heparynę)
    * buforuje poziom glukozy we krwi
    * produkuje ciepło, bierze udział w termoregulacji (krew wypływa cieplejsza o 1°C)
    * zachowuje w organizmie substancje nadające się do ponownego wykorzystania, zbędne - wydala
    * u płodu pełni funkcje krwiotwórczą
    * gromadzi i reguluje ilość żelaza i miedzi w organizmie.

Podsumowując, wątroba spełnia cztery funkcje:

    * detoksykacyjną
    * metaboliczną
    * zapasową
    * magazynującą

Choroby
Wątroba marska
Wątroba marska

Wątroba ze względu na pełnioną w organizmie rolę jest stale narażona na różnego typu uszkodzenia:

    * zatrucia
    * alkohol
    * pasożyty (np. motylica wątrobowa)
    * infekcje wirusowe (np. WZW typu A, B, C, cytomegalia i bakteryjne).

Istnieją też zaburzenia wrodzone (zespół Gilberta, niedrożności wewnątrzwątrobowe, hemochromatoza). Te i inne problemy z wątrobą prowadzą do różnych rodzajów komplikacji: niewydolności wątroby, marskości wątroby, raka, pourazowych ropni i żółtaczki.

Choroby wątroby są jednymi z najczęstszych schorzeń i stanowią poważny problem społeczny. Większość osób ze schorzeniami wątroby nie jest w ogóle świadoma choroby, aż do bardzo zaawansowanego stadium.

nauka języków
Ubieranki